Đại hội Công đoàn Trường Chính trị Tô Hiệu nhiệm kỳ 2023 - 2028

Cập nhật: 01/03/2023 15:49

 

Sáng 26/2, Công đoàn Trường chính trị Tô Hiệu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Đăng Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố; đồng chí Nguyễn Kim Pha – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu cùng 51 đoàn viên công đoàn Trường.

Toàn cảnh Đại hội

Theo đánh giá của Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, hoạt động của Công đoàn Trường đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường, Công đoàn Viên chức Thành phố, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã xây dựng Chương trình công tác toàn khóa, chương trình kế hoạch hoạt động hàng năm, sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra

Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022 trình bày dự thảo báo cáo của BCH Công đoàn Trường tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời cho ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức khóa IV tại Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trường Chính trị Tô Hiệu nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí và bầu 2 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028./.


BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Nguyệt Ánh