Khoa Xây dựng Đảng nghiên cứu thực tế tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 22/10/2020 15:23

Thực hiện phương châm gắn lý luận với thực tiễn nhằm phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học năm 2020, được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường Chính trị Tô Hiệu, sáng ngày 16/10/2020, Khoa Xây dựng Đảng đã phối kết hợp tổ chức đoàn nghiên cứu thực tế cho các giảng viên trong khoa cùng tập thể lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, huyện An Lão, khóa 11. Đoàn đi gồm có TS. GVC Nguyễn Đình Hoàng - Trưởng khoa làm trưởng đoàn cùng tập thể giảng viên trong khoa.

Trong thời gian nửa ngày, đoàn đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy An Lão trực tiếp báo cáo về những thành tựu và một số kinh nghiệm chủ yếu của Đảng bộ huyện An Lão trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Qua đó, đoàn đã nắm bắt được thông tin một cách toàn diện và có cơ sở đề xuất kiến nghị đến cấp ủy các cấp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, khoa cũng tích cực hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ đồng bão bị lũ lụt ở miền Trung do tập thể  lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, huyện An Lão, khóa 11 phát động.

Kết quả của đợt nghiên cứu thực tế là một trong những nội dung để Khoa vận dụng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá: đổi mới nội dung gắn với đổi mới phương pháp, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp cơ sở của thành phố; đồng thời, giúp mỗi cán bộ, giảng viên bổ sung kiến thức thực tiễn vào bài giảng và nghiên cứu khoa học./.

Một số hình ảnh của đoàn đi nghiên cứu thực tế:


Đồng chí Nguyễn Trọng Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức
huyện ủy An Lão báo cáo về các nội dung nghiên cứu


Toàn cảnh buổi nghiên cứu thực tế


Tập thể giảng viên tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung

Tập thể khoa chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo huyện
và tập thể lớp Trung cấp LLCT - HC An Lão khóa 11

ThS. Vũ Thị Lan Anh

Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng