Hội nghị Báo cáo, đánh giá kết quả giảng viên đi thực tế có kỳ hạn năm 2019

Cập nhật: 21/09/2019 00:14
Chiều ngày 19/9/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị Báo cáo, đánh giá kết quả giảng viên đi thực tế có kỳ hạn năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiểu – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường; đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà – Phó Hiệu trưởng Trường; đồng chí Vũ Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngô Quyền, Giám đốc TTBDCT quận Ngô Quyền; các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học Trường cùng cán bộ, giảng viên, chuyên viên nhà trường. Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Nguyệt Ánh – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở đã trình bày Báo cáo kết quả NCTT có kỳ hạn tại cơ sở, năm 2019. Báo cáo đã chỉ rõ và làm nổi bật toàn bộ nội dung, kết quả, bài học kinh nghiệm cũng như kiến nghị, đề xuất từ việc tìm hiểu, nâng cao kiến thức thực tiễn về công tác tuyên truyền trong thời gian 03 tháng thực tế tại Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngô Quyền.
Đại biểu dự Hội nghị
Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, khách quan, các đồng chí dự Hội nghị đã nhận xét, tham góp nhiều ý kiến đánh giá về cơ chế phối kết hợp giữa Trường Chính trị Tô Hiệu với Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngô Quyền trong việc đưa giảng viên đi NCTT; về những kết quả đã đạt được, những tồn tại cần khắc phục trong quá trình đồng chí Phạm Nguyệt Ánh đi thực tế tại cơ sở có kỳ hạn, năm 2019. Từ đó, khẳng định sự cần thiết của việc đưa cán bộ, giảng viên về thực tế cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ, năng lực ngày càng cao, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thành phố.
Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu phát biểu kết luận Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu đánh giá cao kết quả NCTT tại cơ sở có kỳ hạn, năm 2019 của đồng chí Phạm Nguyệt Ánh. Nhấn mạnh việc đưa giảng viên đi thực tế tại cơ sở đã giúp giảng viên tiếp cận các hoạt động thực tiễn, gắn lý luận gắn với thực tiễn; góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế về năng lực giảng dạy của giảng viên, nâng cao chất lượng bài giảng. Đề nghị đồng chí Phạm Nguyệt Ánh chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kết quả NCTT chuyển về phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học; phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu để lưu và sử dụng kết quả hoạt động nghiên cứu thực tế theo đúng quy định. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngô Quyền trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn giảng viên của Trường thực hiện nhiệm vụ NCTT. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp giữa Trường với Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngô Quyền trong việc đưa giảng viên đi NCTT thời gian tới.
Nguyễn Minh