Khối thi đua các ban, cơ quan của Thành ủy sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thời gian 28/06/2020 10:17
Chiều ngày 26/6/2020, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Khối thi đua các ban, cơ quan của Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị Tô Hiệu - Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay”

Thời gian 15/06/2020 15:32
Chiều ngày 14/6/2020, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị Tô Hiệu - Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay”. Dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; 

Hội thảo khoa học: “Góp ý Dự thảo Giáo trình học phần Xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”

Thời gian 22/05/2020 17:15
Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc biên soạn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, chiều ngày 20/5, Vụ Các trường chính trị phối hợp cùng với Trường Chính trị Tô Hiệu 

Hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Thời gian 20/12/2019 15:30
Ngày 19/12/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiểu – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường; các đồng chí là thành viên Hội đồng khoa học; cán bộ, giảng viên, chuyên viên nhà trường. Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu chủ trì Hội nghị.

Hội thảo nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

Thời gian 27/11/2019 21:27
Sáng ngày 26/11/2019 Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội thảo về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố với nội dung: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí: Trần Thị Bích Hằng - Nguyên Hiệu trưởng Trường; Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng, Chủ nhiệm đề tài; đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Giáo dục Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; Đinh Công Tiến – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; các Phó Hiệu trưởng Trường; thành viên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng, Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học: 50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm

Thời gian 04/11/2019 08:41
Ngày 02/11/2019, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm”.

Kiểm tra định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018

Thời gian 31/10/2019 09:55
Chiều ngày 28/10/2019, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố đối với đề tài : “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Cơ quan chủ trì: Trường Chính trị Tô Hiệu; Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Thị Bích Hằng - Nguyên Hiệu trưởng Trường. 

Hội nghị đánh giá giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018

Thời gian 23/10/2019 15:04
Chiều ngày 22/10/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị đánh giá giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 đối với đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Thị Bích Hằng - Nguyên Hiệu trưởng Trường.

Hội thảo khoa học đề tài cấp thành phố

Thời gian 21/10/2019 09:14
Thực hiện kế hoạch và tiến độ triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, chiều ngày 18/10/2019

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2018

Thời gian 14/11/2018 09:03
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2018, sáng ngày 13/11/2018, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2018, đề tài “Nâng cao kỹ năng hợp tác trong hoạt động học tập đối với học viên Trường Chính trị Tô Hiệu”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thị Hồng Anh - Phó Trưởng khoa Dân vận, Trường Chính trị Tô Hiệu.