Kế hoạch hội thảo khoa học

Thời gian 24/05/2022 08:12
Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tọa đàm khoa học "Một số giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh"

Thời gian 19/05/2022 09:15
Chiều ngày 18/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Tọa đàm Khoa học "Một số giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh".

Hội thảo khoa học “Đoàn TNCSHCM với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”

Thời gian 29/03/2022 14:48
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 và được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Chính trị Tô Hiệu, Đảng ủy trường Đại học Hải Phòng, Đoàn Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Đoàn trường Đại học Hải Phòng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Hội thảo “75 năm ra đời bản Hiến pháp đầu tiên và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11”

Thời gian 05/11/2021 16:22
Sáng ngày 05/11, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “75 năm ra đời bản Hiến pháp đầu tiên và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Hội thảo “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị Tô Hiệu

Thời gian 11/10/2021 16:40
Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TCT ngày 30/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu, nhằm góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào thực tiễn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, sáng ngày 08/10/2021

Hội thảo khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn trong Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gắn với thực tiễn của thành phố Hải Phòng”

Thời gian 07/09/2021 18:44
Sáng ngày 06/9/2021, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn trong Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gắn với thực tiễn của thành phố Hải Phòng”.

Thẩm định Tập bài giảng "Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương hoặc ngành" của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thời gian 10/03/2021 15:40
Thực hiện Hướng dẫn số 313-HD/HVCTQG ngày 18/9/2020 của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về biên soạn phần học “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển của địa phương (hoặc ngành), Chương trình Trung cấp lý luận chính trị; chiều ngày 09/3/2021, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức thẩm định tập bài giảng trên của các trường chính trị Bắc Giang, Gia Lai, Hải Phòng, Hoà Bình, Lai Châu, Long An, Phú Yên, Thanh Hóa và Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Hội thảo khoa học “75 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021)”

Thời gian 04/01/2021 08:05
Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021), sáng ngày 30/12, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học “75 năm Quốc hội Việt Nam”. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI vào nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính trị Tô Hiệu”

Thời gian 21/12/2020 09:32
Chiều ngày 18/12/2020, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội thảo khoa học “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI vào nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính trị Tô Hiệu”. Dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiểu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường; Nguyễn Kim Pha, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức các khoa, phòng Nhà trường. Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường chủ trì Hội thảo.

Hội nghị về công tác đi nghiên cứu thực tế của học viên ở Trường Chính trị Tô Hiệu trong giai đoạn hiện nay

Thời gian 24/08/2020 08:25
Chiều ngày 21/8/2020, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị về công tác đi nghiên cứu thực tế của học viên ở Trường Chính trị Tô Hiệu trong giai đoạn hiện nay.