Hội thảo khoa học “Đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Hải Phòng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4”

Thời gian 23/12/2022 14:03
Nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp tại Hải Phòng tích cực đổi mới sáng tạo, ứng dụng KH&CN, thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Sáng 23/12, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố và Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Hải Phòng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4” với 02 hình thức: trực tuyến và trực tiếp.

Tọa đàm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Thời gian 04/11/2022 15:32
Sáng ngày 04/11, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức Tọa đàm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tổ chức thành công Đại hội điểm - Đại hội chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thời gian 15/08/2022 17:15
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường, sáng ngày 15/5, Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu đã tổ chức Đại hội Chi bộ điểm nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu bí thư và phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thành ủy Hải Phòng

Thời gian 10/08/2022 10:02
Chiều 9/8, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với Thành ủy Hải Phòng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Tham gia Đoàn công tác có PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các vụ, viện thuộc Học viện.

Hội thảo Khoa học cấp Bộ “Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Thời gian 10/08/2022 09:58
Sáng 9/8, Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Đẩy mạnh Chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn phát triển địa phương do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hợp tác với các địa phương, Đại học Indiana cùng sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức.


Kế hoạch hội thảo khởi động

Thời gian 24/05/2022 08:21