Hội đồng khoa học dự giờ giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

Cập nhật: 16/02/2022 18:10

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, sáng ngày 16/2/2022, Hội đồng khoa học Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức dự giờ Ths Dương Thị Kim Toan – Phó Trưởng khoa, khoa Lý luận cơ sở, phần học Những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh tại lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung, A1K39.


ThS. Dương Thị Kim Toan – Phó Trưởng khoa, khoa Lý luận cơ sở
trình bày bài giảng

Chủ trì buổi dự giờ là TS Nguyễn Kim Pha – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học; cùng dự có TS Nguyễn Thị Hải Hà – Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học, các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học Trường. Đây là hoạt động thường niên của Trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên nhà trường, không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn trong bài giảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trao đổi, học hỏi rút kinh nghiệm; đánh giá chất lượng giờ giảng của giảng viên, góp phần làm phong phú bài giảng của giảng viên đứng lớp; giúp giảng viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy tiếp thu những kiến thức mới, kỹ năng sư phạm giữa các đồng nghiệp; góp ý xây dựng và giúp đỡ đồng nghiệp trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường./.


Quang cảnh lớp học Trung cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung, A1K39 sáng 16/2/2022


Vương Long