Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019

Thời gian 10/10/2019 10:41
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, chiều ngày 08/10/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019

Thời gian 08/10/2019 10:30
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, chiều ngày 01/10/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 

Hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019

Thời gian 27/08/2019 08:31
Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, chiều ngày 26/8/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019. Dự Hội nghị có: Thành viên trong Tổ thẩm định; Chủ nhiệm, Thư ký các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường, Tổ trưởng Tổ thẩm định thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019 - Chủ trì Hội nghị. 

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2018

Thời gian 05/12/2018 17:43
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTH ngày 28/11/2018 và Quyết định số 167/QĐ-TTH ngày 28/11/2018 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2018. Trong các ngày 03, 04/12/2018, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2018 đối với 02 đề tài khoa học cấp trường:

Thông báo lịch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017

Thời gian 13/12/2017 11:25
Thông báo lịch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017

Thông báo đăng ký nhiệm vụ khoa học các cấp

Thời gian 14/01/2015 15:06
Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015, đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng tổ chức cho cán bộ, giảng viên đơn vị mình đăng ký nhiệm vụ khoa học các cấp năm 2015 về phòng NCKH - TT - TL

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp năm 2011

Thời gian 06/05/2014 14:00
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp năm 2011

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp năm 2010

Thời gian 06/05/2014 10:55
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp năm 2010

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp từ năm 2002 đến năm 2009

Thời gian 06/05/2014 10:48
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp từ năm 2002 đến năm 2009

Hội thảo Báo cáo kết quả đề tài NCKH cấp thành phố

Thời gian 27/11/2013 10:07
Nhằm lấy ý kiến tham gia hoàn thiện báo cáo kết quả đề tài NCKH cấp thành phố, ngày 04/10, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức hội thảo: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở ở Trường Chính trị Tô Hiệu và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”.