Hội nghị tư vấn, phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2023

Thời gian 23/02/2023 14:56
Chiều ngày 21 và 22/02, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị tư vấn, phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2023. Tham dự có các đồng chí: TS. Nguyễn Kim Pha - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học; TS. Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học; các đồng chí là thành viên Hội đồng tư vấn, phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường; chủ nhiệm các đề tài và giảng viên các khoa, phòng.

Khoa Lý luận cơ sở tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2022

Thời gian 05/12/2022 15:19
Thực hiện kế hoạch công tác năm, chiều ngày 02/12, tại Văn phòng khoa, Khoa Lý luận cơ sở tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2022. Dự buổi nghiệm thu có các đồng chí lãnh đạo khoa và toàn thể giảng viên.

Hội nghị tư vấn, phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố

Thời gian 05/08/2021 15:28
Chiều ngày 04/8/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã diễn ra Hội nghị tư vấn, phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ và Ban chủ nhiệm nhiệm vụ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ công thành phố Hải Phòng”. Đồng chí Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, chủ trì hội nghị.

Khoa Lý luận cơ sở tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2021

Thời gian 25/02/2021 10:02
Sáng ngày 22/02/2021, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2021. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiểu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường; Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học Trường; Đặng Thị Dư, Trưởng phòng QLĐT và NCKH cùng tập thể giảng viên trong khoa. Đồng chí Phạm Thị Oanh, Trưởng khoa Lý luận cơ sở, chủ trì cuộc họp.

Khoa Lý luận cơ sở tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2020

Thời gian 07/12/2020 08:53
Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2020, chiều ngày 04/12/2020, khoa Lý luận cơ sở tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2020 đối với 04 đề tài:

Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2020

Thời gian 02/12/2020 08:46
Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2020, ngày 27/11, khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2020 đối với 05 đề tài:

Trường Chính trị Tô Hiệu bảo vệ thành công nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng"

Thời gian 29/07/2020 09:13
Sáng 26/7/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố“Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng” do Trường Chính trị Tô Hiệu là đơn vị chủ trì nhiệm vụ. Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp thành phố do đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm Chủ tịch. Thành viên Hội đồng gồm các nhà khoa học, quản lý, lãnh đạo từ Viện Khoa học tổ chức cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương Đảng và một số cơ quan, đơn vị của thành phố Hải Phòng.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019

Thời gian 12/12/2019 09:21
Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019, trong ngày 09, 10, 11/12/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019 đối với 04 đề tài:

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019

Thời gian 06/12/2019 19:19
Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TCT và Quyết định số 214/QĐ-TCT ngày 05/12/2019 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019, sáng ngày 06/12/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019 đối với 02 đề tài:

Khoa Lý luận cơ sở tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp khoa - năm 2019

Thời gian 27/11/2019 21:26
hực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, chiều ngày 26/11/2019, Khoa Lý luận cơ sở đã tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2019 cho 2 đề tài: “Nghiên cứu và vận dụng tác phẩm kinh điển trong soạn giảng nội dung Triết học của phần học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính” do đồng chí Thạc sĩ, giảng viên Phạm Nguyệt Ánh làm chủ nhiệm và đề tài “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng hiện nay” do đồng chí Thạc sĩ, giảng viên Phạm Thị Bảo Thoa làm chủ nhiệm.