Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K41. B01

Cập nhật: 13/03/2023 15:36

 

Sáng ngày 11/3, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K41. B01. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; Trưởng, phó các khoa, phòng cùng toàn thể học viên của lớp.

TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phát biểu khai giảng lớp học

Lớp Trung cấp lý luận chính trị K41. B01 có 50 học viên. Trong quá trình học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

https://f17-zpc.zdn.vn/2159066452751911669/efa5260693144e4a1705.jpg

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức khóa học.  Đồng chí yêu cầu các học viên tham gia khóa học phải xác định rõ động cơ học tập đúng đắn để từ đó học tập nghiêm túc, tham gia đầy đủ chương trình học tập, tăng cường trao đổi thảo luận, nghiên cứu, tích cực tham gia vào các hoạt động chung, thực hiện nghiêm quy chế đào tạo; Về phía giảng viên, phải thường xuyên cập nhật, bổ sung những quy định, văn bản, kiến thức mới trong bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng, gắn lý luận với thực tiễn sinh động của thành phố và đất nước hiện nay.

Thay mặt học viên dự khóa học, đồng chí Hoàng Mạnh Hồng phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức khóa học, đồng thời hứa sẽ chấp hành nghiêm nội quy, quy chế học tập, xây dựng tập thể lớp đoàn kết, cố gắng nỗ lực học tập đạt kết quả tốt./.

Thanh Hải

Các tin đã đăng