Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị -  hành chính, hệ không tập trung, huyện Thủy Nguyên khóa 17

Thời gian 20/10/2022 08:53
Chiều ngày 19/9, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Thường trực Huyện uỷ Thủy Nguyên tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị -  hành chính, hệ không tập trung, huyện Thủy Nguyên khóa 17.

Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên các ban Đảng, Đoàn thể khoá 5; lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính các ban Đảng, Đoàn thể khoá 6; lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương các ban Đảng, Đoàn thể khoá 5, khoá 6

Thời gian 05/10/2022 15:36
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, sáng ngày 05/10, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên các ban Đảng, Đoàn thể khoá 5; lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính các ban Đảng, Đoàn thể khoá 6; lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương các ban Đảng, Đoàn thể khoá 5, khoá 6.

Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Cục thuế Hải Phòng, năm 2022

Thời gian 05/10/2022 15:34
Thực hiện Kế hoạch đào tào, bồi dưỡng năm 2022, chiều ngày 04/10, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Cục thuế Hải Phòng, năm 2022.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 (Lớp thứ hai)

Thời gian 30/09/2022 17:01
Sáng 30/9, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022 (lớp thứ hai). Tới dự có các đồng chí: PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Lãnh đạo Trường Chính trị Tô Hiệu; cán bộ, viên chức Trường cùng toàn thể học viên lớp bồi dưỡng.

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý, năm 2022 ( Lớp thứ hai)

Thời gian 26/09/2022 14:17
Sáng ngày 26/9, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý, năm 2022 (lớp thứ hai).

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022 (lớp thứ nhất)

Thời gian 19/09/2022 08:43
Sáng ngày 16/9, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý, năm 2022 (Lớp thứ nhất).

Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên huyện Thủy Nguyên, năm 2022

Thời gian 19/09/2022 08:40
Chiều ngày 16/9, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Huyện uỷ Thủy Nguyên tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, huyện Thủy Nguyên, năm 2022.

Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, quận Ngô Quyền, khóa 12

Thời gian 19/09/2022 08:35
Chiều ngày 16/9, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Quận ủy Ngô Quyền tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, quận Ngô Quyền, khóa 12.  

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quản lý năm 2022 (lớp thứ nhất)

Thời gian 12/09/2022 16:30
Sáng 12/9, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ quản lý năm 2022 (lớp thứ nhất).

Trường Chính trị Tô Hiệu: Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 29

Thời gian 31/08/2022 08:27
Chiều ngày 30/8, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 29. Tới dự có các đồng chí: TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường; TS. Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên, viên chức Nhà trường cùng toàn thể học viên của lớp.